MBA i Teknologiledelse SØK innen 15. mai 2015

Gratis og eneste MBA-utdanning innen teknologiledelse i Nord-Norge!

Kurs for bygg og anlegg 20.-21. mai

NS8405 og NS8406 er de mest mest sentrale kontraktstandardene for...

Sammenslåing av læresteder Nytt på regjeringen.no

Regjeringen har nå lagt ut en nyhetssak om fremtidig struktur innenfor høyere...

Introduksjon Subsea 15. april

Fremtiden ligger under vann, og en økende andel av petroleumsutvinningen...

Samling Olje- og gassklynge Helgeland 15. april

Høyaktuelle temaer for leverandørmiljøet på Helgeland står på dagsorden når...

Seminar om innovasjon og FoU 9.april og 22.april

9.april og 22.april arrangeres to ulike seminarer med fokus på innovasjon og...

Bli ingeniør på Campus Helgeland

Til høsten tilbyr Høgskolen i Narvik forkurs og bachelor ingeniørfag innenfor...

SAMSPILL SKAPER VEKST! 16. april 2015

Kun få plasser igjen!

GeoNor 2015 25.-26. mars

Konferansen setter søkelyset på rammevilkår, utfordringer og muligheter som...

Bransjegrupper

Bransjemøtene er vår beste arena for å fange opp næringslivets kompetansebehov!...

Campus Helgeland Magasin 2015/2016

Les mer om hvilke studietilbud som finnes i Campus Helgeland!

Nå er det tid for faglig påfyll

Delta på kurs, seminarer eller studier i Campus Helgeland?